حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

حل مشکل invalid شدن سریال y520-u22  

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y520-U22

با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل پس از خرید ما به شما دو تا فایل که یکی با برنامه MtkDroidTools اقدام به ترمیم سریال میکنید و دیگری با برنامه SP_Flash_Tool که نیازی به روت بودن گوشی نداره فقط کافیه که شما فایل رو انتخاب کنید و بروی گوشی فلش نمایید تا سریال برگردد در صورتی که پس از تعویض هارد , فلش یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید می

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی با مین برد Q709A-KLT-V1.7 2017121909058 اندروید 6.1  

رام تبلت چینی با مین برد Q709A-KLT-V1.7 کاملا تست شدهاین رام فول فلش و حاوی فایل های userdata و cache میباشدمشخصه پریلودر:preloader_a13_77.binمشخصه رام:ALPS.JBMP.V1.18حل مشکل هنگی ،آرم ، ویروسی بودن دستگاهبهمراه فایل nvram برای حل مشکل آنتن ، سریال ،شبکهاندروید :6.1 -info 4.1.2حاوی زبان فارسیپردازنده:MT6577قابل رایت با sp flash toolرام فابریک و شرکتی تبلت ATOUCH A7  10w  maxdowanload

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی با مین برد Q709A-KLT-V1.7 2017121909058 اندروید 6.1  

رام تبلت چینی با مین برد Q709A-KLT-V1.7 کاملا تست شدهاین رام فول فلش و حاوی فایل های userdata و cache میباشدمشخصه پریلودر:preloader_a13_77.binمشخصه رام:ALPS.JBMP.V1.18حل مشکل هنگی ،آرم ، ویروسی بودن دستگاهبهمراه فایل nvram برای حل مشکل آنتن ، سریال ،شبکهاندروید :6.1 -info 4.1.2حاوی زبان فارسیپردازنده:MT6577قابل رایت با sp flash toolرام فابریک و شرکتی تبلت ATOUCH A7  10w  maxdowanload

ادامه مطلب  

کرک دانگل Infinity CM2  

 
 
 
 
 
 
توضیحات
از این دانگل برای سرویس گوشی های چینی استفاده می شود.
مختصری از کارکردها :
حذف ویروس های جدیدmonky-time-test servic-x-v-i-duo s-e-x و… استفاده برای تعمیر گوشی های خاموش باز کردن تمامی قفل های اندروید بدون پاک شدن اطلاعات رایت هر کدام از قسمت های فایل فلش به صورت جداگانه (firmware, customization, flex, map, file system (FFS), language pack) گرفتن بک اپ فلش تول بصورت کامل بدون نقص برای کلیه پردازنده های MTK گرفتن بک اپ از NVRAM کلیه دستگاه های MTK بدون نیاز ب

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده لینک مستقیم  

/**/

فلش تبلت S COLOR U705 چیپست MT6572 کاملا تست شده - لینک مستقیم

رام رسمی شرکتی تبلت Scolor U705 کاملا تست شده رام فول فلش بوده مشکلاتی قبیل هنگی،ارم،ویروسی بودن دستگاه حل میکند بهمراه NVRAM ترمیم سریال قابل رایت Sp flashtool اندروید 5.1 CPU:MT6572 دارای زبان فول فارسی مشخصه پریلودر:preloader_m72_emmc_s6_pcb22_to1024_ddr1.bin   کاملا سالم تست شده میباشد     هدف ما ، رضایت شماست     پشتیبانی تلگرام:seifipars      بعد پرداخت هزینه لینک مستقیم بصورت انی اخت

ادامه مطلب  

فایل نمونه پروژه کارورزی رشته مهندسی کامپیوتر معرفی شبکه های کامپیوتری و زیرساخت های شبکه  

فایل نمونه پروژه کارورزی رشته مهندسی کامپیوتر معرفی شبکه های کامپیوتری و زیرساخت های شبکه در  ۱۱۷ صفحه در قالب ورد (word) و قابل ویرایش به صورت کامل
این فایل نمونه پروژه کارورزی رشته مهندسی کامپیوتر  توسط تیم سایت دانشجو تهیه شده است و کاملترین نمونه موجود در اینترنت می باشد. این گزارش کارورزی آماده خرید و دانلود برای شما عزیزان می باشد.
 
قسمتی از این فایل نمونه پروژه کارورزی رشته مهندسی کامپیوتر:
 
مفاهیم اولیه شبکه
توپولوژی ، رسانه و پروت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1