ناله هاي نيمه شب شهيد خدمتي  

ناله های نیمه شب تخریبچی شهید، حسن خدمتی به مناسبت ایام پر برکت و معنوی ماه مبارک رمضان راوی: غلامرضا رجبي سه چهارشب بود تب داشتم و زخمم عفونت شدید کرده بود.شبها نمیتونستم بخوابم و به همین دلیل رفت و آمد یواشکی بچه هارو برای نماز شب میدیدم.یه شب اول ،شهید_خدمتی رفت با یه فانوس و چند دقیقه بعد هم شهید_مرآتی بلند شد و با احتیاط زیاد اینور و اونورو چک کرد که کسی بیدار نباشه! یه پتو انداخت روی سرش و از چادر رفت بیرون....یکی دو روز بعد به شه

ادامه مطلب  

ناله هاي نيمه شب شهيد خدمتي  

ناله های نیمه شب تخریبچی شهید، حسن خدمتی به مناسبت ایام پر برکت و معنوی ماه مبارک رمضان راوی: غلامرضا رجبي سه چهارشب بود تب داشتم و زخمم عفونت شدید کرده بود.شبها نمیتونستم بخوابم و به همین دلیل رفت و آمد یواشکی بچه هارو برای نماز شب میدیدم.یه شب اول ،شهید_خدمتی رفت با یه فانوس و چند دقیقه بعد هم شهید_مرآتی بلند شد و با احتیاط زیاد اینور و اونورو چک کرد که کسی بیدار نباشه! یه پتو انداخت روی سرش و از چادر رفت بیرون....یکی دو روز بعد به شه

ادامه مطلب  

سری جدید «سه در چهار» ساخته می شود؟  

به‌ گزارش سینماپرس، کانال تلویزیونی آی‌فیلم ۲‌ (ویژه کشورهای فارس‌زبان به‌خصوص افغانستان و تاجیکستان) که به‌ عنوان چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شد، سریال «سه در چهار» با بازی مهران رجبي را برای فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان پخش می‌کند. مهران رجبي از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آی‌فیلم با استقبال فارسی زبانان به‌ویژه مردم تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودی و افتخار کرد. او ک

ادامه مطلب  

سری جدید «سه در چهار» ساخته می شود؟  

به‌ گزارش سینماپرس، کانال تلویزیونی آی‌فیلم ۲‌ (ویژه کشورهای فارس‌زبان به‌خصوص افغانستان و تاجیکستان) که به‌ عنوان چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شد، سریال «سه در چهار» با بازی مهران رجبي را برای فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان پخش می‌کند. مهران رجبي از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آی‌فیلم با استقبال فارسی زبانان به‌ویژه مردم تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودی و افتخار کرد. او ک

ادامه مطلب  

سری جدید «سه در چهار» ساخته می شود؟  

به‌ گزارش سینماپرس، کانال تلویزیونی آی‌فیلم ۲‌ (ویژه کشورهای فارس‌زبان به‌خصوص افغانستان و تاجیکستان) که به‌ عنوان چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شد، سریال «سه در چهار» با بازی مهران رجبي را برای فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان پخش می‌کند. مهران رجبي از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آی‌فیلم با استقبال فارسی زبانان به‌ویژه مردم تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودی و افتخار کرد. او ک

ادامه مطلب  

سری جدید «سه در چهار» ساخته می شود؟  

به‌ گزارش سینماپرس، کانال تلویزیونی آی‌فیلم ۲‌ (ویژه کشورهای فارس‌زبان به‌خصوص افغانستان و تاجیکستان) که به‌ عنوان چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شد، سریال «سه در چهار» با بازی مهران رجبي را برای فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان پخش می‌کند. مهران رجبي از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آی‌فیلم با استقبال فارسی زبانان به‌ویژه مردم تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودی و افتخار کرد. او ک

ادامه مطلب  

سری جدید «سه در چهار» ساخته می شود؟  

به‌ گزارش سینماپرس، کانال تلویزیونی آی‌فیلم ۲‌ (ویژه کشورهای فارس‌زبان به‌خصوص افغانستان و تاجیکستان) که به‌ عنوان چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شد، سریال «سه در چهار» با بازی مهران رجبي را برای فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان پخش می‌کند. مهران رجبي از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آی‌فیلم با استقبال فارسی زبانان به‌ویژه مردم تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودی و افتخار کرد. او ک

ادامه مطلب  

سری جدید «سه در چهار» ساخته می شود؟  

به‌ گزارش سینماپرس، کانال تلویزیونی آی‌فیلم ۲‌ (ویژه کشورهای فارس‌زبان به‌خصوص افغانستان و تاجیکستان) که به‌ عنوان چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شد، سریال «سه در چهار» با بازی مهران رجبي را برای فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان پخش می‌کند. مهران رجبي از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آی‌فیلم با استقبال فارسی زبانان به‌ویژه مردم تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودی و افتخار کرد. او ک

ادامه مطلب  

سری جدید «سه در چهار» ساخته می شود؟  

به‌ گزارش سینماپرس، کانال تلویزیونی آی‌فیلم ۲‌ (ویژه کشورهای فارس‌زبان به‌خصوص افغانستان و تاجیکستان) که به‌ عنوان چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شد، سریال «سه در چهار» با بازی مهران رجبي را برای فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان پخش می‌کند. مهران رجبي از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آی‌فیلم با استقبال فارسی زبانان به‌ویژه مردم تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودی و افتخار کرد. او ک

ادامه مطلب  

سری جدید «سه در چهار» ساخته می شود؟  

به‌ گزارش سینماپرس، کانال تلویزیونی آی‌فیلم ۲‌ (ویژه کشورهای فارس‌زبان به‌خصوص افغانستان و تاجیکستان) که به‌ عنوان چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شد، سریال «سه در چهار» با بازی مهران رجبي را برای فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان پخش می‌کند. مهران رجبي از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آی‌فیلم با استقبال فارسی زبانان به‌ویژه مردم تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودی و افتخار کرد. او ک

ادامه مطلب  

اظهار نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در یک موضوع مهم و مخالفت رئیس مجلس با آن  

                                                     حجت الاسلام محمود رجبيحجت‌الاسلام
محمود رجبي عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ ۹۷/۳/۲۱  با اشاره به
جلسه ویژه شب گذشته جامعه مدرسین با علی لاریجانی رئیس مجلس و نمایندگان
قم درباره تصویب لایحه ‌FATF، گفت: جلسه شب گذشته درباره زیان‌های تصویب
این لایحه به ریا

ادامه مطلب  

اظهار نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در یک موضوع مهم و مخالفت رئیس مجلس با آن  

                                                     حجت الاسلام محمود رجبيحجت‌الاسلام
محمود رجبي عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ ۹۷/۳/۲۱  با اشاره به
جلسه ویژه شب گذشته جامعه مدرسین با علی لاریجانی رئیس مجلس و نمایندگان
قم درباره تصویب لایحه ‌FATF، گفت: جلسه شب گذشته درباره زیان‌های تصویب
این لایحه به ریا

ادامه مطلب  

اظهار نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در یک موضوع مهم و مخالفت رئیس مجلس با آن  

                                                     حجت الاسلام محمود رجبيحجت‌الاسلام
محمود رجبي عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ ۹۷/۳/۲۱  با اشاره به
جلسه ویژه شب گذشته جامعه مدرسین با علی لاریجانی رئیس مجلس و نمایندگان
قم درباره تصویب لایحه ‌FATF، گفت: جلسه شب گذشته درباره زیان‌های تصویب
این لایحه به ریا

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9355 - منافع بریتانیا در خلیج فارس  

موجود -          م       -    نویسنده : عبدالامیر امین      -   مترجم :   علی رجبي یزدی - نشر  :   امیرکبیر     -     چاپ اول      -    تهران     -  1370  ش     -  252  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9624 - کلیات دیوان باباطاهر  

موجود -          م       -    نویسنده : جواد رجبي     - نشر  :     نازلی    -     چاپ   دوم   -    تهران     - 1393    ش     -  152  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9624 - کلیات دیوان باباطاهر  

موجود -          م       -    نویسنده : جواد رجبي     - نشر  :     نازلی    -     چاپ   دوم   -    تهران     - 1393    ش     -  152  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9624 - کلیات دیوان باباطاهر  

موجود -          م       -    نویسنده : جواد رجبي     - نشر  :     نازلی    -     چاپ   دوم   -    تهران     - 1393    ش     -  152  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9624 - کلیات دیوان باباطاهر  

موجود -          م       -    نویسنده : جواد رجبي     - نشر  :     نازلی    -     چاپ   دوم   -    تهران     - 1393    ش     -  152  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9624 - کلیات دیوان باباطاهر  

موجود -          م       -    نویسنده : جواد رجبي     - نشر  :     نازلی    -     چاپ   دوم   -    تهران     - 1393    ش     -  152  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

9875 - علائمی الظهور از کلام شاه نعمت الله ولی  

موجود -    م         -     نشر  :   رجبي        -     چاپ  قدیمی       -    تهران     -    15    ص    -      جیبی      -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

اختلاف با احمدي نژاد  

غلامرضا رجبي درجمع بخشی از زائران کربلای جبهه های ایران و راهیان نور:اختلاف مابا اینها برسر تبعیت ازولایت است. مابااحمدی نژاد ومشایی وبقایی وروحانی وهاشمی و...برسر تبعیت آگاهانه از ولایت اختلاف داریم... تبعیت از منتخب برجسته خبرگان تمرینی برای تبعیت ازبرجسته ترین انسان روی زمین حضرت مهدی موعود موجود عج است...مادیگر خامی نمیکنیم...کور خواندید.دیگر علی ع واولادش تنها نمیمانند. دیگرنمیگذاریم سر ابیعبدالله بر نیزه شود. نیزه که هیچ،حاشا اگر

ادامه مطلب  

اختلاف با احمدي نژاد  

غلامرضا رجبي درجمع بخشی از زائران کربلای جبهه های ایران و راهیان نور:اختلاف مابا اینها برسر تبعیت ازولایت است. مابااحمدی نژاد ومشایی وبقایی وروحانی وهاشمی و...برسر تبعیت آگاهانه از ولایت اختلاف داریم... تبعیت از منتخب برجسته خبرگان تمرینی برای تبعیت ازبرجسته ترین انسان روی زمین حضرت مهدی موعود موجود عج است...مادیگر خامی نمیکنیم...کور خواندید.دیگر علی ع واولادش تنها نمیمانند. دیگرنمیگذاریم سر ابیعبدالله بر نیزه شود. نیزه که هیچ،حاشا اگر

ادامه مطلب  

FATF به زبان ساده  

در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟وبسایت شخصی امید رجبي

ادامه مطلب  

FATF به زبان ساده  

در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟وبسایت شخصی امید رجبي

ادامه مطلب  

من و آن شدن دوباره  

از وقتی تلگرام فیلتر شد آن نشده بودمو امشب با پیامایی از طرف دوستانم نفیسه(هم اتاقی و تخت بالاییم) مریم ، زهرا نجفی(هکلاسی و دوست دبیرستانم) ، محدثه ، زهرا رجبي(دختر همسایه) ، مهری(دوست هفت ساله م) ، مریم اسماعیل نژاد (هم اتاقیم)و عاطفه (همکلاسی دبیرستانم)مورد لطف قرار گرفتم.ممنون دوستان

ادامه مطلب  

من و آن شدن دوباره  

از وقتی تلگرام فیلتر شد آن نشده بودمو امشب با پیامایی از طرف دوستانم نفیسه(هم اتاقی و تخت بالاییم) مریم ، زهرا نجفی(هکلاسی و دوست دبیرستانم) ، محدثه ، زهرا رجبي(دختر همسایه) ، مهری(دوست هفت ساله م) ، مریم اسماعیل نژاد (هم اتاقیم)و عاطفه (همکلاسی دبیرستانم)مورد لطف قرار گرفتم.ممنون دوستان

ادامه مطلب  

من و آن شدن دوباره  

از وقتی تلگرام فیلتر شد آن نشده بودمو امشب با پیامایی از طرف دوستانم نفیسه(هم اتاقی و تخت بالاییم) مریم ، زهرا نجفی(هکلاسی و دوست دبیرستانم) ، محدثه ، زهرا رجبي(دختر همسایه) ، مهری(دوست هفت ساله م) ، مریم اسماعیل نژاد (هم اتاقیم)و عاطفه (همکلاسی دبیرستانم)مورد لطف قرار گرفتم.ممنون دوستان

ادامه مطلب  

من و آن شدن دوباره  

از وقتی تلگرام فیلتر شد آن نشده بودمو امشب با پیامایی از طرف دوستانم نفیسه(هم اتاقی و تخت بالاییم) مریم ، زهرا نجفی(هکلاسی و دوست دبیرستانم) ، محدثه ، زهرا رجبي(دختر همسایه) ، مهری(دوست هفت ساله م) ، مریم اسماعیل نژاد (هم اتاقیم)و عاطفه (همکلاسی دبیرستانم)مورد لطف قرار گرفتم.ممنون دوستان

ادامه مطلب  

من و آن شدن دوباره  

از وقتی تلگرام فیلتر شد آن نشده بودمو امشب با پیامایی از طرف دوستانم نفیسه(هم اتاقی و تخت بالاییم) مریم ، زهرا نجفی(هکلاسی و دوست دبیرستانم) ، محدثه ، زهرا رجبي(دختر همسایه) ، مهری(دوست هفت ساله م) ، مریم اسماعیل نژاد (هم اتاقیم)و عاطفه (همکلاسی دبیرستانم)مورد لطف قرار گرفتم.ممنون دوستان

ادامه مطلب  

انجمن قرآنی نور امید  

جلسه تفسیر قرآن، انجمن قرآنی نور امید             جلسه تفسیر قرآن با سخنان آقای دکتر صلواتی هر هفته در جمع علاقمندان , راهیان نور و امید، برگزار می گردد، آخرین جلسه هفتگی انجمن قرآنی نور امید در سال 1396 در منزل مرحوم خلیل رجبي، فردی باصداقت، متعهد، با اخلاق و رفتارنیک و باتقوا که از اعضاء این انجمن بود با یک برنامه ویژه با حضور آیت الله جواهری، حجت الاسلام والمسلمین آقای دانشمند مسئول دفتر آیت الله عظمی صانعی، حجت الاسلام والم

ادامه مطلب  

عکس یادگاری تئاتر سال 1358 دارابکلا  

اعضای تئاتر 58 دارابکلابه نام خدا. تاریخ سیاسی دارابکلا. این تنها عکس یادگاری تئاتر 1358 دارابکلاست که در آلبوم شخصی دامنه نگه داری می شد. این نمایشنامۀ سیاسی با عنوان «خان باید از بین برود» به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دارابی، در آن سال، چند بار در دارابکلا، اوسا و سورک به صحنه رفته بود. که آن را در اینجا شرح دادم.ونشسته از راست: خلیل آهنگر دارابی (جوشکار). یوسف آهنگر دارابی (ذاکر اهل بیت). حیدر طالبی دارابی (اخوی من). حسن آهنگر دارابی (مر

ادامه مطلب  

بهترین جراح پلک | جراحی پلک | بلفاروپلاستی  

جراح پلک
جراحی زیبایی پلک
بعد از جراحی بینی از عمل های زیبایی رایج در ایران به شمار می رود و این
مورد در بین خانوم ها بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است و بسیاری به دنبال بهترین جراح پلک در تهران هستند و درباره هزینه جراحی پلک پرس و جو می کنند.
گاها برخی افراد به دنبال افتادگی پلک
و مشکلاتی که در عضلات پلکشان وجود دارد دید مناسبی ندارند.در جراحی پلک
با برداشتن پوست و چربی اضافی  در عضلات پلک و دوخت مجدد پوست موقعیت پلک
اصلاح می شود و باعث ت

ادامه مطلب  

طلبه های دارابکلا که طلبگی را ادامه ندادند  

به قلم حجت الاسلام مالک رجبي دارابی:
سلسله مباحث روحانیت دارابکلا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب آقای
طالبی خدا قوت زیارت قبول در پستهای مختلف از جمله در این پست اینحا
اسامی برادرانی که بخشی از عمر خودشان را در حوزه ی علمیه گذراندند و در
ادامه بدلائلی نتوانستند در حوزه ی علمیه ماندگار بشوند و اسامی آنها باشرح
و احوال مختصر به قلم بسیار خوب شما از نظر گذراندم و استفاده کردم.اما
خیلی از افراد دیگر مثل آقای عبدالله درواری و اسماعیل طالب

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبي و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >