صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

محمدرضاحاج‌رستم بگلو  

به تو ای آینه از خسته‌ترین قاب، سلامگل نیلوفر خوابیده به مرداب، سلامای دو چشم تو دوتا شیخ ابوالعشوه‌ی ترکمست قیلوله و لم داده به محراب، سلامآخرین نسل به جامانده‌ی ترسابچه‌گانمغ هندوی از آتش‌ زده سرخاب، سلامای همه روی تو، ابروی تو از بوی تو مستچشم آهوی تو و خوی تو نایاب، سلاممژه در مژه که نه پنجه‌ی پنجاه پلنگپر قوی سر مویت دم سنجاب، سلاملف و نشر دو لبت غرق در ایجاز نمکقد و بالای تو سرمصدر اطناب، سلامای هم‌آغوشی ما، دیو در آغوش پریرقص ما

ادامه مطلب  

همیشه کم آوردنا یه طرفه‌س، و از طرف منه!  

یعنی یه بار دیگه هرکسی، هر کسی، هر فاکینگ کسی بیاد به‌ من بگه اخلاقم پسرونه‌س، اول بهش می‌گم اگه پسرونه‌س چطور تا حالا سالم از زیر دستم در رفتی؟! بعدم چنان از پس کله می‌گیرم می‌کوبونمش تو دیوار که جای آرواره و ترقوه‌ش عوض شه!عه! یعنی چی آخه هرکی مارو دید گفت وووی اصن دخترونه نیستی! دخترا چه‌جوری‌ان مگه؟! لوسن؟ بی‌جنبه‌ن؟ تا بهشون حرف می‌زنی قهر می‌کنن ناراحت می‌شن گریه می‌کنن بلاک می‌کنن جیغ می‌زنن که عفتشون لکه دار نشه؟ یکی بهشون

ادامه مطلب  

همیشه کم آوردنا یه طرفه‌س، و از طرف منه!  

یعنی یه بار دیگه هرکسی، هر کسی، هر فاکینگ کسی بیاد به‌ من بگه اخلاقم پسرونه‌س، اول بهش می‌گم اگه پسرونه‌س چطور تا حالا سالم از زیر دستم در رفتی؟! بعدم چنان از پس کله می‌گیرم می‌کوبونمش تو دیوار که جای آرواره و ترقوه‌ش عوض شه!عه! یعنی چی آخه هرکی مارو دید گفت وووی اصن دخترونه نیستی! دخترا چه‌جوری‌ان مگه؟! لوسن؟ بی‌جنبه‌ن؟ تا بهشون حرف می‌زنی قهر می‌کنن ناراحت می‌شن گریه می‌کنن بلاک می‌کنن جیغ می‌زنن که عفتشون لکه دار نشه؟ یکی بهشون

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

سلام  

سلام اول به مخاطبینم و دوستای وبلاگی که بی خبر رفتم و یک مدت نبودم.سلام دوم به مرد عزیزم که خیلی دوستش دارم. :****یک مدت نبودم. دلتنگ اینجا شدم. خوب زندگیم مثل سابقه. از موفرفری نازنینم خبری نیست و من همچنان دلتنگش هستم اما اون انگار نه انگار. :)))23 آذر 1396

ادامه مطلب  

سلام  

سلام اول به مخاطبینم و دوستای وبلاگی که بی خبر رفتم و یک مدت نبودم.سلام دوم به مرد عزیزم که خیلی دوستش دارم. :****یک مدت نبودم. دلتنگ اینجا شدم. خوب زندگیم مثل سابقه. از موفرفری نازنینم خبری نیست و من همچنان دلتنگش هستم اما اون انگار نه انگار. :)))23 آذر 1396

ادامه مطلب  

سلام  

سلام اول به مخاطبینم و دوستای وبلاگی که بی خبر رفتم و یک مدت نبودم.سلام دوم به مرد عزیزم که خیلی دوستش دارم. :****یک مدت نبودم. دلتنگ اینجا شدم. خوب زندگیم مثل سابقه. از موفرفری نازنینم خبری نیست و من همچنان دلتنگش هستم اما اون انگار نه انگار. :)))23 آذر 1396

ادامه مطلب  

سلام  

سلام اول به مخاطبینم و دوستای وبلاگی که بی خبر رفتم و یک مدت نبودم.سلام دوم به مرد عزیزم که خیلی دوستش دارم. :****یک مدت نبودم. دلتنگ اینجا شدم. خوب زندگیم مثل سابقه. از موفرفری نازنینم خبری نیست و من همچنان دلتنگش هستم اما اون انگار نه انگار. :)))23 آذر 1396

ادامه مطلب  

سلام  

سلام اول به مخاطبینم و دوستای وبلاگی که بی خبر رفتم و یک مدت نبودم.سلام دوم به مرد عزیزم که خیلی دوستش دارم. :****یک مدت نبودم. دلتنگ اینجا شدم. خوب زندگیم مثل سابقه. از موفرفری نازنینم خبری نیست و من همچنان دلتنگش هستم اما اون انگار نه انگار. :)))23 آذر 1396

ادامه مطلب  

سلام  

سلام اول به مخاطبینم و دوستای وبلاگی که بی خبر رفتم و یک مدت نبودم.سلام دوم به مرد عزیزم که خیلی دوستش دارم. :****یک مدت نبودم. دلتنگ اینجا شدم. خوب زندگیم مثل سابقه. از موفرفری نازنینم خبری نیست و من همچنان دلتنگش هستم اما اون انگار نه انگار. :)))23 آذر 1396

ادامه مطلب  

سلام  

سلام اول به مخاطبینم و دوستای وبلاگی که بی خبر رفتم و یک مدت نبودم.سلام دوم به مرد عزیزم که خیلی دوستش دارم. :****یک مدت نبودم. دلتنگ اینجا شدم. خوب زندگیم مثل سابقه. از موفرفری نازنینم خبری نیست و من همچنان دلتنگش هستم اما اون انگار نه انگار. :)))23 آذر 1396

ادامه مطلب  

سلام  

سلام اول به مخاطبینم و دوستای وبلاگی که بی خبر رفتم و یک مدت نبودم.سلام دوم به مرد عزیزم که خیلی دوستش دارم. :****یک مدت نبودم. دلتنگ اینجا شدم. خوب زندگیم مثل سابقه. از موفرفری نازنینم خبری نیست و من همچنان دلتنگش هستم اما اون انگار نه انگار. :)))23 آذر 1396

ادامه مطلب  

سلام برشعبان المعظم  

سلام برتوای ماه خوبیهاسلام برتوماه ولادتهاسلام برتوای راه اتصال رجب ورمضانسلام برتوماه سعادتسلام برتوای ماهی که سروروسالارشهیدان ،حضرت اباعبداله الحسین را درخود پروریدیسلام ماه برادر خوبیها ومردانگیها حضرت ابالفضل العباس ،سقای طفلان دشت کربلاسلام برتو ،ای ماه ولادت بیمارکربلا ،سیدالساجدین ،حضرت زین العابدینسلام برتو،ای نگاهدارنده ی دردانه هستی وبرپادارنده دین وقایم آل محمد ، روحی له الفدا ، قطب عالم امکان حضرت صاحب الامر عجل ا

ادامه مطلب  

سلام برشعبان المعظم  

سلام برتوای ماه خوبیهاسلام برتوماه ولادتهاسلام برتوای راه اتصال رجب ورمضانسلام برتوماه سعادتسلام برتوای ماهی که سروروسالارشهیدان ،حضرت اباعبداله الحسین را درخود پروریدیسلام ماه برادر خوبیها ومردانگیها حضرت ابالفضل العباس ،سقای طفلان دشت کربلاسلام برتو ،ای ماه ولادت بیمارکربلا ،سیدالساجدین ،حضرت زین العابدینسلام برتو،ای نگاهدارنده ی دردانه هستی وبرپادارنده دین وقایم آل محمد ، روحی له الفدا ، قطب عالم امکان حضرت صاحب الامر عجل ا

ادامه مطلب  

سلام برشعبان المعظم  

سلام برتوای ماه خوبیهاسلام برتوماه ولادتهاسلام برتوای راه اتصال رجب ورمضانسلام برتوماه سعادتسلام برتوای ماهی که سروروسالارشهیدان ،حضرت اباعبداله الحسین را درخود پروریدیسلام ماه برادر خوبیها ومردانگیها حضرت ابالفضل العباس ،سقای طفلان دشت کربلاسلام برتو ،ای ماه ولادت بیمارکربلا ،سیدالساجدین ،حضرت زین العابدینسلام برتو،ای نگاهدارنده ی دردانه هستی وبرپادارنده دین وقایم آل محمد ، روحی له الفدا ، قطب عالم امکان حضرت صاحب الامر عجل ا

ادامه مطلب  

سلام برشعبان المعظم  

سلام برتوای ماه خوبیهاسلام برتوماه ولادتهاسلام برتوای راه اتصال رجب ورمضانسلام برتوماه سعادتسلام برتوای ماهی که سروروسالارشهیدان ،حضرت اباعبداله الحسین را درخود پروریدیسلام ماه برادر خوبیها ومردانگیها حضرت ابالفضل العباس ،سقای طفلان دشت کربلاسلام برتو ،ای ماه ولادت بیمارکربلا ،سیدالساجدین ،حضرت زین العابدینسلام برتو،ای نگاهدارنده ی دردانه هستی وبرپادارنده دین وقایم آل محمد ، روحی له الفدا ، قطب عالم امکان حضرت صاحب الامر عجل ا

ادامه مطلب  

سلام برشعبان المعظم  

سلام برتوای ماه خوبیهاسلام برتوماه ولادتهاسلام برتوای راه اتصال رجب ورمضانسلام برتوماه سعادتسلام برتوای ماهی که سروروسالارشهیدان ،حضرت اباعبداله الحسین را درخود پروریدیسلام ماه برادر خوبیها ومردانگیها حضرت ابالفضل العباس ،سقای طفلان دشت کربلاسلام برتو ،ای ماه ولادت بیمارکربلا ،سیدالساجدین ،حضرت زین العابدینسلام برتو،ای نگاهدارنده ی دردانه هستی وبرپادارنده دین وقایم آل محمد ، روحی له الفدا ، قطب عالم امکان حضرت صاحب الامر عجل ا

ادامه مطلب  

سلام  

سلام ای بهاری که چشمم به درچنان خیره مانده است تا در رسیاز آنجا که مشتاق روی توأمچه میشد از اول به آخر رسینیگاه کن ، ببین اول صف منمچه نیکو به چشمان احمر رسیاگر نوبت وصل باشد ، منمبه قربانت ار دیده ی تر رسیزمین رخت نو  بر تنش کرد و گفتچو من صبر کن ، تا به افسر رسی .ح.دشتی

ادامه مطلب  

متن آهنگ عجم بند به نام سلام از قلب ایران  

متن آهنگ عجم بند به نام سلام از قلب ایران
دانلود آهنگ جدید سلام از قلب ایران با صدای عجم بند
 
 
 
متن آهنگ سلام از قلب ایران عجم بند
ایران ایران ایران
ایران ایران ایران
ایران ایران ایران
سلام از قلب ایران
ایران ایران ایران
ایران ایران ایران
ایران ایران ایران
سلام از قلب ایران
به نام یزدان
ایران
رحیم و رحمان
ایران
به اهل جهان ای سلام از ایران
منم سرباز مهر از سپاه مهربانی
سلاح من کلام و مرام پهلوانی
هر زمین هر زمان جانم فدای

ادامه مطلب  

سلام  

++  سلام کردن به پیرمردای صاف و ساده و همینطور بچه های پاک و بی شیله پیله ، از قدرتمندترین  بمب های انرژی دو طرفه دنیاست++  پیامبر اکرم ص: بخیل ترین مردم کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.پ ن: عکسها از خانم شیری و خانم عظیم پور

ادامه مطلب  

سلام  

++  سلام کردن به پیرمردای صاف و ساده و همینطور بچه های پاک و بی شیله پیله ، از قدرتمندترین  بمب های انرژی دو طرفه دنیاست++  پیامبر اکرم ص: بخیل ترین مردم کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.پ ن: عکسها از خانم شیری و خانم عظیم پور

ادامه مطلب  

سلام  

++  سلام کردن به پیرمردای صاف و ساده و همینطور بچه های پاک و بی شیله پیله ، از قدرتمندترین  بمب های انرژی دو طرفه دنیاست++  پیامبر اکرم ص: بخیل ترین مردم کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.پ ن: عکسها از خانم شیری و خانم عظیم پور

ادامه مطلب  

سلام  

++  سلام کردن به پیرمردای صاف و ساده و همینطور بچه های پاک و بی شیله پیله ، از قدرتمندترین  بمب های انرژی دو طرفه دنیاست++  پیامبر اکرم ص: بخیل ترین مردم کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.پ ن: عکسها از خانم شیری و خانم عظیم پور

ادامه مطلب  

سلام  

++  سلام کردن به پیرمردای صاف و ساده و همینطور بچه های پاک و بی شیله پیله ، از قدرتمندترین  بمب های انرژی دو طرفه دنیاست++  پیامبر اکرم ص: بخیل ترین مردم کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.پ ن: عکسها از خانم شیری و خانم عظیم پور

ادامه مطلب  

 

سلام سلام سلامآیا هنوزم میشه گفت سال نو مبارک؟.......کلی حرف دارم باهاتون بزنم. اما نمیدونم از کجا شروع کنم؟حالم خوبه. علی هم خوبه اما سخت درگیر کارش هست و منم درگیر خودم و کنار اومدن با کار جدید علی..........تعطیلات عید رو به خوبی و خوشی گذروندیم.برای علی توی یه باغ تولد گرفتم و سورپرایزش کردم........الانم تنهایی نشستم تو خونه.البته هنوز نرفتیم سر خونه زندگیمون.........عذرخواهیم رو پذیرا باشین که نبودم چون یه نت همراه داشتم که سریع تموم میشد و من در حد یه

ادامه مطلب  

 

سلام سلام سلامآیا هنوزم میشه گفت سال نو مبارک؟.......کلی حرف دارم باهاتون بزنم. اما نمیدونم از کجا شروع کنم؟حالم خوبه. علی هم خوبه اما سخت درگیر کارش هست و منم درگیر خودم و کنار اومدن با کار جدید علی..........تعطیلات عید رو به خوبی و خوشی گذروندیم.برای علی توی یه باغ تولد گرفتم و سورپرایزش کردم........الانم تنهایی نشستم تو خونه.البته هنوز نرفتیم سر خونه زندگیمون.........عذرخواهیم رو پذیرا باشین که نبودم چون یه نت همراه داشتم که سریع تموم میشد و من در حد یه

ادامه مطلب  

سلام هلن سلام مارگارت نتیجه بازی ایران و ترکیه 2 بر 2 میشه؟  

سلام هلن سلام مارگارت نتیجه بازی ایران و ترکیه 2 بر 2 میشه؟ اوه آره مارگارت فکر می کنم در  دقیقه 13 یا 12 بازی ترکها دروازه ایران را باز کنند  اما این گل در  ثانیه های  پایانی بازی توسط ایران جواب داده میشه و  هر 2  تیم  با  نتیجه 1 بر 1 در نیمه اول به  رختکن می  روند. راستی هلنا بگو  ببینم میتونی  بگی  چند نفر تماشاگر  در  استادیوم  بزرگ  استانبول  میان این ورزشگاه  شباهت به ویمبلی  لندن داره.. اوه آره

ادامه مطلب  

 

تا حالا شده دنبال سلام گمشده اى باشى که توش کلى خاطرست و مهربونىیه سلامى که هیچ سلامى جاشو نمى گیره و هیچ وقت از یادت نمى رهشده تو تنهاییتپشت یه پنجرهغروب تلخو نفس بکشیو دلتنگیاتو بشمارىتا حالا شده قد چند تا کلمه حوصله هیچکسو نداشته باشى شده بغضتو حبس کنى وتنهاییتو سنگین تر کنىامانذارى کسى بفهمهخیالت تا کجاها سفر مى کنهسلام و صدایی که سهم همه هستجز خودت

ادامه مطلب  

 

اینجاچندتایی مشتری عجیب و غریب دارم.مثلا یکیشون هروقت میاد توی شعبهفقط فیش واریزی میارهو هیچی نمیگه!حتا ۱ کلمه !!!فیش رو میده و بعد واریز پا میشه میره !!!منم دیگه هیچ کلمه ای رو به زبون نمیارم!البته تا چند روز پیش که دیدم اول صبحی اومد و فیش رو گذاشت روی باجهمنم نگاهش کردم و گفتم :علیک سلام!نگاهم کرد و عذرخواهی کرد.از اون روز به بعد هر وقت میادحداقل سلام رو میگه دیگه !

ادامه مطلب  

 

اینجاچندتایی مشتری عجیب و غریب دارم.مثلا یکیشون هروقت میاد توی شعبهفقط فیش واریزی میارهو هیچی نمیگه!حتا ۱ کلمه !!!فیش رو میده و بعد واریز پا میشه میره !!!منم دیگه هیچ کلمه ای رو به زبون نمیارم!البته تا چند روز پیش که دیدم اول صبحی اومد و فیش رو گذاشت روی باجهمنم نگاهش کردم و گفتم :علیک سلام!نگاهم کرد و عذرخواهی کرد.از اون روز به بعد هر وقت میادحداقل سلام رو میگه دیگه !

ادامه مطلب  

 

اینجاچندتایی مشتری عجیب و غریب دارم.مثلا یکیشون هروقت میاد توی شعبهفقط فیش واریزی میارهو هیچی نمیگه!حتا ۱ کلمه !!!فیش رو میده و بعد واریز پا میشه میره !!!منم دیگه هیچ کلمه ای رو به زبون نمیارم!البته تا چند روز پیش که دیدم اول صبحی اومد و فیش رو گذاشت روی باجهمنم نگاهش کردم و گفتم :علیک سلام!نگاهم کرد و عذرخواهی کرد.از اون روز به بعد هر وقت میادحداقل سلام رو میگه دیگه !

ادامه مطلب  

 

اینجاچندتایی مشتری عجیب و غریب دارم.مثلا یکیشون هروقت میاد توی شعبهفقط فیش واریزی میارهو هیچی نمیگه!حتا ۱ کلمه !!!فیش رو میده و بعد واریز پا میشه میره !!!منم دیگه هیچ کلمه ای رو به زبون نمیارم!البته تا چند روز پیش که دیدم اول صبحی اومد و فیش رو گذاشت روی باجهمنم نگاهش کردم و گفتم :علیک سلام!نگاهم کرد و عذرخواهی کرد.از اون روز به بعد هر وقت میادحداقل سلام رو میگه دیگه !

ادامه مطلب  

همتِ این ابراهیم رو باید ستود  

امشب بیشتر از همه همراه و همدل «علی» بودم...با علی رفتم تا «برگشتن از پای پرواز به وطن»...با علی رفتم تا «نگرانی برای بابایی که از کم داشتنش و کم بودنش دلخوره»...با علی رفتم تا «افتادن توی چنگال خون‌آلود ریش‌قرمزهای وحشی داعش»...با علی رفتم تا «وحشت مطلق، بغض کُشنده، ترس از لحظه‌های بعد»...با علی رفتم تا «دل کندن از همسری که عاشقشه و بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده»...با علی رفتم تا «نفرتی که توی نگاهش می‌غلته و بالاخره می‌ریزه بیرون»...با علی رف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >