بررسی هاتوسا یکدلی یازیلیکایا - دهکده باستانی هیتی  

هاتوسا، تو لبه های مناطق مرکزی آناتولی تزکیه دریای سیاه داخل ترکیه یکی دوباره پیدا کردن جاذبه های کم بازدید شده کشور است که اندر سال 1986 اندر لیست فهرست میراث جهانی یونسکو اسکان گرفته است. اهمیت تاریخی متعلق را شمار کم نگیرید. تو حالی که کتابهای راهنمای طرفه العین را با مقاصد استانبول، افسس صمیمیت کاپادوکیا تعویض می کنند، تو مورد تمدن های گذشته ترکیه نیز اهمیت دارد، زیرا هاتوسا دهکده پایتخت پادشاهی هیتی دیرینه است.تور آنکارااز آنوقت که من

ادامه مطلب  

آدمو این شکلی خسته ش می کنن  

ذرّه... ذرّه....ایرانم! حقیقتا متاسّفم که تخم های تنفّری که تو وجودم از تو کاشتن داره دیگه رسما یه درخت تنومند می شه.چه قدر خسته ام؛به اندازه ی بیست و یک سال زندگی در ایران خسته ام...وای خداوندگار! من واقعا خسته ام؟ خسته ام...! خسته ام!!! خسته ام.یک اپلیکیشن اون قدر مهم شده که تیتر یک اخبار شده، و ته دل همه با دیدن اون برگه ی قضایی یه جورایی خالی شده رسما!حیفه! حیف عمر ماست که دغدغه ش از این جنس باشه. یاد هرم مازلو می افتم... و اینکه می گه بدیهی ترین نی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1