میگه از ناامیدی ...  

میگه از نااميدي نگو
این اصرارش بی دلیل ش بر این امر سبب میشه خودشو هم مسبب این نااميدي بدونم با گریزش از واقعیت.
من باورم این ه نااميدي یه مشکل ه که عوامل بیرونی و درونی مسبب ایجادش هستند. بخصوص وقتی شرایط ایجاد اون موجود ه. عوض انکار باید قبولش کرد . راه حل برای برطرف شدن ارائه داد.
انکار واقعیت ها یعنی تن ندادن به اصلاح 

ادامه مطلب  

اس ام اس ناامیدی  

اس ام اس نااميدياس ام اس نااميدياس ام اس نااميدينمـــــیـدانــــی چه دردی داردوقـــتـی حــــالـم در واژه هــا هــمنــمی گنــــجــد . . .جملات نااميديوقـتـی خــواب بــــرایِ فــــرار از بیــــداری بـــاشـدتمــــــام شـــده ای !متن نااميديهــر کس یـا شب می میـــرد یــــا روز . . .مـــن شبـانــه روزمتن های نااميديپروانه مندر تاری افتاده است که عنکبوتش سیر استنه می تواند پرواز کند نه می میرد . . .شعر نااميدياین روزهاپارو را رها کرده امو درا

ادامه مطلب  

یه جستجوی ساده  

خوشحالی دشمن و نااميدي مردم را کجا جستجو کنیم؟ | میثم جوکار

اگر مسئله نااميدي مردم بود باید فکری جدی برای این همه ناکارامدی و پَلشتی که مردم با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنند، می‌شُد، اما مسئله امنیت و ثبات و آرامش است و کاری اساسی برای رفع مشکلات نمی‌شود.
خوشحالی دشمن را نباید در تیترهای خبری بی‌بی‌سی جستجو کرد، او کار خبری حرفه‌ای خودش را می‌کند، خوشحالی دشمن را در اتفاقاتی جستجو کنید که به واقع و حقیقتا منافع دشمن را روی زمین تأم

ادامه مطلب  

یه جستجوی ساده  

خوشحالی دشمن و نااميدي مردم را کجا جستجو کنیم؟ | میثم جوکار

اگر مسئله نااميدي مردم بود باید فکری جدی برای این همه ناکارامدی و پَلشتی که مردم با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنند، می‌شُد، اما مسئله امنیت و ثبات و آرامش است و کاری اساسی برای رفع مشکلات نمی‌شود.
خوشحالی دشمن را نباید در تیترهای خبری بی‌بی‌سی جستجو کرد، او کار خبری حرفه‌ای خودش را می‌کند، خوشحالی دشمن را در اتفاقاتی جستجو کنید که به واقع و حقیقتا منافع دشمن را روی زمین تأم

ادامه مطلب  

مهم ترین اهداف جنگ نرم  

مهم ترین اهداف جنگ نرم
۱- تضعیف فرهنگی یک جامعه در جهت تأثیرگذاری شدید بر افكار عمومی مورد هدف با ابزار خبر و اطلاع رسانی هدفمند و كنترل شده .
۲- تضعیف سیاسی کشور مورد نظر به منظور ناكارآمد جلوه دادن نظام مورد هدف و تخریب و سیاه نمایی اركان آن نظام.
۳- ایجاد رعب و وحشت در مواردی همچون فقر جنگ یا قدرت خارجی سركوبگر .
۴- اختلاف افكنی در میان مردم و برانگیختن اختلاف میان مقام های نظامی و سیاسی كشور .
۵- ارائه روحیه یاس و نااميدي در اجتماع به جای ن

ادامه مطلب  

فیلم های واقعی  

 
 عاشق هم بودن... دختر رو اشتباه برداشت کرد و فکر کرد بده و ازش دوری کرد... اما تمام مدت دلش باهاش بود...
  دختر که دیگه ناامید شده بود از رفتاری سرد مردی که بهش علاقه داشت ، تا میخواست باهاش حرف بزنه با ترس و لرز و نااميدي حرف میزد... اما تمام مدت دلش باهاش بود...
  از هم دور موندن یه مدت... تا اینکه دست سرنوشت کاری کرد که اون مرد به اشتباه خودش پی برد ، به برداشت اشتباهش از دختری که عاشقش بود. برگشت... و دست سرنوشت هم کمکش کرد... همونطور که دختر داشت با

ادامه مطلب  

فیلم های واقعی  

 
 عاشق هم بودن... دختر رو اشتباه برداشت کرد و فکر کرد بده و ازش دوری کرد... اما تمام مدت دلش باهاش بود...
  دختر که دیگه ناامید شده بود از رفتاری سرد مردی که بهش علاقه داشت ، تا میخواست باهاش حرف بزنه با ترس و لرز و نااميدي حرف میزد... اما تمام مدت دلش باهاش بود...
  از هم دور موندن یه مدت... تا اینکه دست سرنوشت کاری کرد که اون مرد به اشتباه خودش پی برد ، به برداشت اشتباهش از دختری که عاشقش بود. برگشت... و دست سرنوشت هم کمکش کرد... همونطور که دختر داشت با

ادامه مطلب  

فیلم های واقعی  

 
 عاشق هم بودن... دختر رو اشتباه برداشت کرد و فکر کرد بده و ازش دوری کرد... اما تمام مدت دلش باهاش بود...
  دختر که دیگه ناامید شده بود از رفتاری سرد مردی که بهش علاقه داشت ، تا میخواست باهاش حرف بزنه با ترس و لرز و نااميدي حرف میزد... اما تمام مدت دلش باهاش بود...
  از هم دور موندن یه مدت... تا اینکه دست سرنوشت کاری کرد که اون مرد به اشتباه خودش پی برد ، به برداشت اشتباهش از دختری که عاشقش بود. برگشت... و دست سرنوشت هم کمکش کرد... همونطور که دختر داشت با

ادامه مطلب  

فیلم های واقعی  

 
 عاشق هم بودن... دختر رو اشتباه برداشت کرد و فکر کرد بده و ازش دوری کرد... اما تمام مدت دلش باهاش بود...
  دختر که دیگه ناامید شده بود از رفتاری سرد مردی که بهش علاقه داشت ، تا میخواست باهاش حرف بزنه با ترس و لرز و نااميدي حرف میزد... اما تمام مدت دلش باهاش بود...
  از هم دور موندن یه مدت... تا اینکه دست سرنوشت کاری کرد که اون مرد به اشتباه خودش پی برد ، به برداشت اشتباهش از دختری که عاشقش بود. برگشت... و دست سرنوشت هم کمکش کرد... همونطور که دختر داشت با

ادامه مطلب  

ناامیدی جایی در قلب من ندارد  

به نام خداوند یکه و تنها

قلب من تنها جایگاه عشق، امید و نور و پاکی است و جایی برای سیاهی و کثیفی و نااميدي وجود ندارد.
اجازه نخواهم داد نداهای شیطانی یاس آلود، فضای زیبا و پاک قلبم را نجس کند و با لجن مال کردن قلبم، قدرت حرکت و پرواز را از من بگیرد.
من با ایمان به خدا و با اتکا به وعده های راستین او، به واسطه ی نور ایمان و امید هر در بسته ای و هر بن بستی را باز خواهم کرد.

ادامه مطلب  

ناامیدی جایی در قلب من ندارد  

به نام خداوند یکه و تنها

قلب من تنها جایگاه عشق، امید و نور و پاکی است و جایی برای سیاهی و کثیفی و نااميدي وجود ندارد.
اجازه نخواهم داد نداهای شیطانی یاس آلود، فضای زیبا و پاک قلبم را نجس کند و با لجن مال کردن قلبم، قدرت حرکت و پرواز را از من بگیرد.
من با ایمان به خدا و با اتکا به وعده های راستین او، به واسطه ی نور ایمان و امید هر در بسته ای و هر بن بستی را باز خواهم کرد.

ادامه مطلب  

بی امیدی  

بدون امید زیستن نوعی اهریمنی از زندگی است. نااميدي به سادگی ایجاد می‌شود، به راحتی از دست دادن چیزی یا به دست نیاوردن چیزی. و سپس سکوتی به همراه خودش می‌آورد. ما نااميدي های‌مان را به هیچ‌کس نمی‌گوییم ، از ترس از دست رفتن تصویر خودمان، یا ترس از صحبت بیشتر درباره‌ی چیزهایی که فکر کردن بهشان برای‌مان ناخوشایند است. به این شکل زندگی‌مان را به شکل روزهایی طولانی از هیچ در می‌آوریم، صبح هایی که بدون دلیل بیدار می‌شویم و شب‌هایی که بی رضای

ادامه مطلب  

54#  

درآمدی بر افسردگی خانم ها!
اساسا نباید در زمینه هایی که در اونها تخصصی ندارم، اظهار فضل کنم و نظر شخصیم رو ارائه بدم! ولی فکر می کنم افکارم در این زمینه تا حدی به واقعیت نزدیک باشه! اینکه امروزه در سراسر جهان، از کشور های جهان اول گرفته تا کشور های جهان هزارم!، خانم ها نسبت به آقایان در مقابله با افسردگی قربانیان بیشتری می دهند، می تونه ناظر بر عوامل زیر باشه:
1. خانم های عزیز! به احساسات خود اجازه جولان بیش از حد ندهید!
2. نابرابری ها و ناعدالتی

ادامه مطلب  

خیلی چیزاهست تودنیا که نمیشه ارزو کرد  

1.کتاب هایی که درباره زندگی هایی درجنگ جهانی نوشته شده یه چیزی به خوبی لابه لای جمله ها وکلمه ها مشخص هست ..
یه ترس از اینده مبهم یه نااميدي یه تاریکی مطلق که هرچه قدر بهش فکرکنی بیشتر فرومیری داخل این تاریکی..
2.هرچی روزارو بیشتر میگذرن بیشتر داخل این نااميدي وترس از اینده ای که بی ثبات ومبهم  فرومیرم ...
3.هرچی بیشترجلو میره  به پوچ بودن همه چیز بیشتر شک میکنم یه نوع پوچی تو افکارو هدف وعلایق وحتی زندگی...
4.ترس یکی از بدترین حس  های دنیاست ترس اد

ادامه مطلب  

90. بی ربط  

سه روز دیگه بیست و هفت ساله میشم. مهمه؟ مهم نیست 
اما اینکه به تصوراتی که از خودم در بیست و هفت سالگی داشتم هیچ شباهتی ندارم چی؟ اینم مهم نیست؟!
باید احساس شکست کنم یا نااميدي؟!
نمیدونم.

#لطفا توی نظرات از تصوراتتون درباره من بنویسید. همین چیزهایی که گاهی عمومی و خصوصی میگید و اشتباه یا درست از اب درمیاد. بهش نیاز دارم

ادامه مطلب  

90. بی ربط  

سه روز دیگه بیست و هفت ساله میشم. مهمه؟ مهم نیست 
اما اینکه به تصوراتی که از خودم در بیست و هفت سالگی داشتم هیچ شباهتی ندارم چی؟ اینم مهم نیست؟!
باید احساس شکست کنم یا نااميدي؟!
نمیدونم.

#لطفا توی نظرات از تصوراتتون درباره من بنویسید. همین چیزهایی که گاهی عمومی و خصوصی میگید و اشتباه یا درست از اب درمیاد. بهش نیاز دارم

ادامه مطلب  

۳۷  

می دونی اون روز مثه روزایی بود که گاهی هست تو زندگیآمون .. روزایی که همه چی درهم میشه .. تمام استدلال هایی که
تا الآن داشتم .. تمام دلایلم برای نجات از مشکلات حل نشده ، اعصابمـ ، روحیم ، همه چی بهم می ریزه .. نشستم دو زانو
تا جایی که توان داشت گلوم جیغ زدمـ ، تو ذهنم تمام سوالامـ تمام سوالا و مشکلات حل نشدمـ می چرخید ، هی بزرگ و
بزرگ تر میشد ، گریه می کردم و .. نا امیدی اومد جلومـ .. اومد و تمام وجودمـُ گرفت .. میخواستم تشر بزنم به خودم که چرا
این حال ؟ ا

ادامه مطلب  

۳۷  

می دونی اون روز مثه روزایی بود که گاهی هست تو زندگیآمون .. روزایی که همه چی درهم میشه .. تمام استدلال هایی که
تا الآن داشتم .. تمام دلایلم برای نجات از مشکلات حل نشده ، اعصابمـ ، روحیم ، همه چی بهم می ریزه .. نشستم دو زانو
تا جایی که توان داشت گلوم جیغ زدمـ ، تو ذهنم تمام سوالامـ تمام سوالا و مشکلات حل نشدمـ می چرخید ، هی بزرگ و
بزرگ تر میشد ، گریه می کردم و .. نا امیدی اومد جلومـ .. اومد و تمام وجودمـُ گرفت .. میخواستم تشر بزنم به خودم که چرا
این حال ؟ ا

ادامه مطلب  

دنیایی کوچک و خدایی بزرگ  

همیشه وقتی کاسه ی صبرم لبریز میشود 
و نااميدي از سر و کول زندگی ام بالا میرود
دلسرد میشوم
و به پناهگاه کوچکم پناه میبرم
تمام درهای بسته ی زندگی ام به رویم باز میشود
انگار که دنیا فقط منتظر تمام شدن اشتیاق هایم ایستاده باشد
روز گذشته
از هفت صبح 
تا نیمه های شب
اتفاقات بسیار عجیب و دور از ذهن ولی شیرین برایم افتاد
اتفاقاتی که به صورت خودکار یکی یکی افتادند و من به اجبار از پناهگاه کوچکم بیرون آمدم و نور را در سراسر وجودم حس کردم
روز گذشته جنس نگ

ادامه مطلب  

خداعاشقمه:))))  

چشممو دارم تربیت میکنم نبینه اونی که نَباید ...
نشنوه اونیکه نَباید...
بیکارنشم.خودموسرگرم خوبامیکنم.
اون چیزی که چیه اصلاااا؟ حال بدکنم ... ازپریشب یه حالیم:)انقدخوب ترم...
یه وضوسریع دورکعت نماز.وقتی فکرداره دیوونه م میکنه.وقتی نااميدي کلافم میکنه.
وقتی ...
باقلبم ...باتموم قلبم ...
ممنون بالاسری .ممنونتم .

ادامه مطلب  

خداعاشقمه:))))  

چشممو دارم تربیت میکنم نبینه اونی که نَباید ...
نشنوه اونیکه نَباید...
بیکارنشم.خودموسرگرم خوبامیکنم.
اون چیزی که چیه اصلاااا؟ حال بدکنم ... ازپریشب یه حالیم:)انقدخوب ترم...
یه وضوسریع دورکعت نماز.وقتی فکرداره دیوونه م میکنه.وقتی نااميدي کلافم میکنه.
وقتی ...
باقلبم ...باتموم قلبم ...
ممنون بالاسری .ممنونتم .

ادامه مطلب  

خداعاشقمه:))))  

چشممو دارم تربیت میکنم نبینه اونی که نَباید ...
نشنوه اونیکه نَباید...
بیکارنشم.خودموسرگرم خوبامیکنم.
اون چیزی که چیه اصلاااا؟ حال بدکنم ... ازپریشب یه حالیم:)انقدخوب ترم...
یه وضوسریع دورکعت نماز.وقتی فکرداره دیوونه م میکنه.وقتی نااميدي کلافم میکنه.
وقتی ...
باقلبم ...باتموم قلبم ...
ممنون بالاسری .ممنونتم .

ادامه مطلب  

خداعاشقمه:))))  

چشممو دارم تربیت میکنم نبینه اونی که نَباید ...
نشنوه اونیکه نَباید...
بیکارنشم.خودموسرگرم خوبامیکنم.
اون چیزی که چیه اصلاااا؟ حال بدکنم ... ازپریشب یه حالیم:)انقدخوب ترم...
یه وضوسریع دورکعت نماز.وقتی فکرداره دیوونه م میکنه.وقتی نااميدي کلافم میکنه.
وقتی ...
باقلبم ...باتموم قلبم ...
ممنون بالاسری .ممنونتم .

ادامه مطلب  

خداعاشقمه:))))  

چشممو دارم تربیت میکنم نبینه اونی که نَباید ...
نشنوه اونیکه نَباید...
بیکارنشم.خودموسرگرم خوبامیکنم.
اون چیزی که چیه اصلاااا؟ حال بدکنم ... ازپریشب یه حالیم:)انقدخوب ترم...
یه وضوسریع دورکعت نماز.وقتی فکرداره دیوونه م میکنه.وقتی نااميدي کلافم میکنه.
وقتی ...
باقلبم ...باتموم قلبم ...
ممنون بالاسری .ممنونتم .

ادامه مطلب  

سخت کوشی خودش پاداش است  

تا جلسه پنجم مثل مجسمه وسط زمین می ایستادم. مربی میگفت چرا تلاش نمیکنی توپ ها به راکتت برسه؟ میگفتم آخه حس میکنم احتمال اینکه بدوم و نرسم زیاده! بالاخره یاد گرفتم من باید به توپ ها برسم نه توپ ها به من. نااميدي اگر کشنده نباشه حتما فلج کننده ست . چه بسا ناامید شدیم از تلاش و فکر میکنیم در زمین زندگی تنها موندیم و هیچ توپی راه راکت ما رو پیدا نمیکنه!

ادامه مطلب  

سخت کوشی خودش پاداش است  

تا جلسه پنجم مثل مجسمه وسط زمین می ایستادم. مربی میگفت چرا تلاش نمیکنی توپ ها به راکتت برسه؟ میگفتم آخه حس میکنم احتمال اینکه بدوم و نرسم زیاده! بالاخره یاد گرفتم من باید به توپ ها برسم نه توپ ها به من. نااميدي اگر کشنده نباشه حتما فلج کننده ست . چه بسا ناامید شدیم از تلاش و فکر میکنیم در زمین زندگی تنها موندیم و هیچ توپی راه راکت ما رو پیدا نمیکنه!

ادامه مطلب  

اخلاق  

شبکه بانکیِ ورشکسته، نظام اداریِ فاسد، منابع طبیعیِ تخریب شده، صندوق‌های بازنشستگیِ غارت شده یا جایگاه بین‌المللیِ نازل، هیچ‌کدوم به اندازه نظام اخلاقیِ تخریب شده باعث نااميدي از آینده کشور نیستند در یک جامعه ، اخلاق رکن اصلی است اگر از بین برود همه ارکان آن کشور فرو می پاشد .                                                                                                                     

ادامه مطلب  

باید از سوی خدا معجزه نازل بشود...  

وقتی تو اوج نااميدي هستی و مطمئنی قرار نیس هیچ اتفاق خوبی بیفته و فقط یه معجزه میتونه همه چیز رو حل کنه،و اون اتفاق خوب،اون معجزه،اون چیزی که نمی دونم چجوری توصیفش کنم،رخ میده؛میتونی قربون خدا نری؟؟؟
خدایا مرررررسی،با وجود همیشه بد بودنم،همیشه بد قول بودنم،همیشه خطاکار بودنم،بازم هوامو داری.
+اتفاق خوب این روزای منم افتاد...:)))

ادامه مطلب  

صفای دل  

بُوَد آیا که درِ میکده‌ها بگشایند، گره از کار فروبسته‌ی ما بگشایند. اگر از بهر دلِ زاهدِ خودبین بستند، دلْ قوی دار که از بهرِ خدا بگشایند. به صفای دلِ رندانِ صبوحی زدگان، بس درِ بسته به مفتاح دعا بگشایند... [حافظ]
با توکل به خدا بر هر نااميدي غلبه کن و قوی باش. راستی و صداقت. به دانش خود بیافزای. خودت را دریاب و امیدوار باش :)

ادامه مطلب  

صفای دل  

بُوَد آیا که درِ میکده‌ها بگشایند، گره از کار فروبسته‌ی ما بگشایند. اگر از بهر دلِ زاهدِ خودبین بستند، دلْ قوی دار که از بهرِ خدا بگشایند. به صفای دلِ رندانِ صبوحی زدگان، بس درِ بسته به مفتاح دعا بگشایند... [حافظ]
با توکل به خدا بر هر نااميدي غلبه کن و قوی باش. راستی و صداقت. به دانش خود بیافزای. خودت را دریاب و امیدوار باش :)

ادامه مطلب  

یک لحظه عشق  

تمام وجودم پر از نااميدي شده
کاش میتونستم به یک لحظه به یک ثانیه از عاشقیهایت تکیه کنم
و بگویم به خاطر آن لحظه باید زندگی کرد
یکی هست در این دنیا که تو را برای یک لحظه مرده است 
و چقدر دلنشین است اگر بدانی عشق واقعی یکی بوده ای حتی اگر یک ثانیه باشد
افسوس مدام در توهم بوده ام
اما این من متوهم این من داغون، هنوز تو را یک دنیا میمیرد و تو هیچ سراغی از او نمی‌گیری هیچ...
تنها یک بعدش عالیست 
اینکه دلخوشم به زندگیه شیرینت
همین

ادامه مطلب  

این بود زندگی  

یکی از بچه‌های حقوق بهشتی امروز توی دانشگاه خودکشی کرد، طلای المپیاد بود، دوره قبل ما.. مرگ، نااميدي، ترس، سردرگمی، بی آن که کسی باشد دست‌هایمان را بگیرد، ما را در خودش فرو برده؛ شب‌هایی در زندگی‌ام بود که تا برداشتن تیغی، و تمام کردن کار، یک قدم بیشتر فاصله نداشته‌م.. با جرعه‌جرعه چای که در گلویم می‌ریخت، به گلویی فکر می‌کردم که از امشب به بعد، خودخواسته، دیگر چیزی نخواهد بلعید.. این بود آن زندگی که منتظرش بودیم؟ حال امشبم حال نهنگ‌ها

ادامه مطلب  

این بود زندگی  

یکی از بچه‌های حقوق بهشتی امروز توی دانشگاه خودکشی کرد، طلای المپیاد بود، دوره قبل ما.. مرگ، نااميدي، ترس، سردرگمی، بی آن که کسی باشد دست‌هایمان را بگیرد، ما را در خودش فرو برده؛ شب‌هایی در زندگی‌ام بود که تا برداشتن تیغی، و تمام کردن کار، یک قدم بیشتر فاصله نداشته‌م.. با جرعه‌جرعه چای که در گلویم می‌ریخت، به گلویی فکر می‌کردم که از امشب به بعد، خودخواسته، دیگر چیزی نخواهد بلعید.. این بود آن زندگی که منتظرش بودیم؟ حال امشبم حال نهنگ‌ها

ادامه مطلب  

این بود زندگی  

یکی از بچه‌های حقوق بهشتی امروز توی دانشگاه خودکشی کرد، طلای المپیاد بود، دوره قبل ما.. مرگ، نااميدي، ترس، سردرگمی، بی آن که کسی باشد دست‌هایمان را بگیرد، ما را در خودش فرو برده؛ شب‌هایی در زندگی‌ام بود که تا برداشتن تیغی، و تمام کردن کار، یک قدم بیشتر فاصله نداشته‌م.. با جرعه‌جرعه چای که در گلویم می‌ریخت، به گلویی فکر می‌کردم که از امشب به بعد، خودخواسته، دیگر چیزی نخواهد بلعید.. این بود آن زندگی که منتظرش بودیم؟ حال امشبم حال نهنگ‌ها

ادامه مطلب  

این بود زندگی  

یکی از بچه‌های حقوق بهشتی امروز توی دانشگاه خودکشی کرد، طلای المپیاد بود، دوره قبل ما.. مرگ، نااميدي، ترس، سردرگمی، بی آن که کسی باشد دست‌هایمان را بگیرد، ما را در خودش فرو برده؛ شب‌هایی در زندگی‌ام بود که تا برداشتن تیغی، و تمام کردن کار، یک قدم بیشتر فاصله نداشته‌م.. با جرعه‌جرعه چای که در گلویم می‌ریخت، به گلویی فکر می‌کردم که از امشب به بعد، خودخواسته، دیگر چیزی نخواهد بلعید.. این بود آن زندگی که منتظرش بودیم؟ حال امشبم حال نهنگ‌ها

ادامه مطلب  

گناه کبیره ای که می تواند انسان را به ورطه نابودی بکشاند  

گناه کبیره ای که می تواند انسان را به ورطه نابودی بکشاند  
پس از شرک به خداوند نااميدي دومین گناه
کبیره است که می تواند انسان را به ورطه نابودی کشانده و خسران دنیا و آخرت
را نسیب او گرداند.
 
آیت الله دستغیب(ره) در کتاب گناهان کبیره
در مورد نااميدي می گوید:پس ملاحظه حالات اشخاصی که به درگاه خدا رجوع
کرده و حاجت روا شدند، آیا انسان عاقل می تواند از پروردگار کریم خود مایوس
و از رستگاری خود یا دیگری نا امید شود؟به خاطر

ادامه مطلب  

سال "دویدن به سوی درهای بسته"  

از قدیم رسم داشته ام که سال ها را برای خودم نام گذاری کنم(شبیه مسئولین جمهوری اسلامی :)
امسال را  سال "دویدن به سوی درهای بسته" نامیده بودم...(همان عید96)
یوسف پیامبر که چاره ای نیافته بود، در اوج نااميدي و در حالی که می دانست در ها بسته است به سمت در های بسته دویده بود.خدا درب ها را گشود و یوسف را نجات داد اما.....اگر یوسف ندویده بود حاصلش رسوایی و بدنامی بود...
اول عید با خودم گفتم سه در بسته پیش رو دارم امسال
درب کوچک - درب متوسط - درب بزرگ
درب کوچک که

ادامه مطلب  

سال "دویدن به سوی درهای بسته"  

از قدیم رسم داشته ام که سال ها را برای خودم نام گذاری کنم(شبیه مسئولین جمهوری اسلامی :)
امسال را  سال "دویدن به سوی درهای بسته" نامیده بودم...(همان عید96)
یوسف پیامبر که چاره ای نیافته بود، در اوج نااميدي و در حالی که می دانست در ها بسته است به سمت در های بسته دویده بود.خدا درب ها را گشود و یوسف را نجات داد اما.....اگر یوسف ندویده بود حاصلش رسوایی و بدنامی بود...
اول عید با خودم گفتم سه در بسته پیش رو دارم امسال
درب کوچک - درب متوسط - درب بزرگ
درب کوچک که

ادامه مطلب  

سال "دویدن به سوی درهای بسته"  

از قدیم رسم داشته ام که سال ها را برای خودم نام گذاری کنم(شبیه مسئولین جمهوری اسلامی :)
امسال را  سال "دویدن به سوی درهای بسته" نامیده بودم...(همان عید96)
یوسف پیامبر که چاره ای نیافته بود، در اوج نااميدي و در حالی که می دانست در ها بسته است به سمت در های بسته دویده بود.خدا درب ها را گشود و یوسف را نجات داد اما.....اگر یوسف ندویده بود حاصلش رسوایی و بدنامی بود...
اول عید با خودم گفتم سه در بسته پیش رو دارم امسال
درب کوچک - درب متوسط - درب بزرگ
درب کوچک که

ادامه مطلب  

 

وقتی روز جدیدی شروع می شود، جرأت کن و قدرشناسانه تبسمی کن. وقتی به تاریکی رسیدی، جرأت کن و اوّلین کسی باش که شمعی روشن می کند. وقتی بی عدالتی وجود دارد، جرأت کن و اوّلین کسی باش که آن را محکوم می کند. وقتی به دشواری برخوردی، جرأت کن و به کارت ادامه بده.

وقتی به نظرت می رسد زندگی دارد به زمینت می زند، جرأت کن و با مشکل بستیز. وقتی احساس خستگی و نااميدي می کنی، جرأت کن و به راهت ادامه بده. وقتی زمانه سخت می شود، جرأت کن و از آن سخت تر شو. وقتی احساس ش

ادامه مطلب  

*** دعا مي كنم ***  

دعا می کنم هرگاه دلت لرزید
از شوق عشق باشد
نه دردِ یک عمر پر خاطره
دعا می کنم
هرگاه سرت را بر بالشت می گذاری
فکر فردای بی او بودن بی خوابت نکند
دعا می کنم
نااميدي، سد آرزوهایت نشود
من برای تو، برای خودم
برای آنان که دوستشان داریم
و ترکشان ممکن نیست
آنان که دوستمان ندارند
اما بازهم گاهی دلتنگ بودنشان می شویم 
یک عمر، عافیت آرزو می کنم ...
 پ ن : صبح قشنگیه ... دلتون شاد و لباتون خندون....
 

ادامه مطلب  

هرگاه...  

هر زمان گمان بد نسبت به یک مسلمان در وجودت شکل گرفت، سزاوار و لایق توست که حرمتِ او را بیشتر از قبل نگاه داری، بیشتر ملاحظه‌اش کنی و دعای خیر در حقش کنی؛ زیرا این رفتارت موجب خشم و نااميدي شیطان می‌گردد و او را از تو دور می‌سازد. به این ترتیب شیطان به خاطر ترس از اشتغال تو به دعای خیر و مراعات بیشتر حق و حقوق برادرت، ظن و گمان بد در درونت القا نمی‌کند.
احیاء علوم الدین: ج۳-۱۵۱

ادامه مطلب  

برای این روزها!  

این روزا که دیگه کسی نمیاد اینجا و تنها مخاطب نوشته هام خودم هستم، ازجهتی حس بهتری برای نوشتن دارم. احساس میکنم دارم تو دفتر یادداشتم حال و هوای این روزا رو می نویسم.  هیچ ابایی ندارم از این که بیام ینجا و بنویسم از حال و هوای این روزام و این که چقدر سر در گم و ناامیدم. این که هیچ وقت تو این بیست و چند سال و چند ماه به این اندازه آینده رو مبهم ندیدم. این که هیچ وقت اینقدر بی شوق و ذوق نبودم و ...
با همهٔ نااميدي اما باز این چند سطر رو به این امید می ن

ادامه مطلب  

عصر علم14 ص  

عصر علم 14 ص عصر علم 14 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 عصر علم : ماهیت علم عصر جدید در چیست؟ آیا مگر علم عصر جدید با علم اعصار گذشته تفاوت دارد که ما این گونه می پرسیم؟ آیا نبایستی بپرسیم ماهیت علم چیست؟ ـ هرگز. زیرا علم در زمره ی مبادی و اصول نیست، بلکه از مبادی و اصولی خاص ریشه می گیرد و مدد می...ادامه و دانلودعرضه برتقاضا 16ص عرضه برتقاضا 16ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1