تو  

 
باتوچهمیكندغصهپژمردنگل
بعدازآفتابیكهشدی
خاكیكهوجودتساختی
ابریكهبهمنطقبارانیش
هرروزحریربوسههایدرسعشق
برشانهاشانداختی
باتوچهمیكندكهتوتمامسعیخویشتنبودی
بهگزارههاییكهبهقالبفصیحتجربه
جملهجملهدرنقشملاطفت
بهجمعبیزبانیمجازقانونصدا
اشارهدرزبانالكنسكوتمیساختی
باتوچهمیكندعذاباشتباهیكهدرخاطرهات
رنجدریافتنچارهایازپیشگیری
وهزارراهنوبهچالششداشتیولی
توبیاموختیوآموختی
بهبدفرضیآن
شكستدارندهنوزعالموتو،آه
ازنیاموختنشدرعملشا

ادامه مطلب  

آیا فروش رفتن به معنای خواننده داشتن است؟  

فکر کنم قهوه سرد آقای نویسنده، به چاپ هفتادم رسیده باشد. کتاب که از نظر ادبی افتضاح محض است. بعید می‌دانم کسی مخالف این نظرم باشد. اما خوب فروخته. دست کم هشتادهزار نسخه فروخته است ... این حدود. اما آیا خواننده داشته؟ به گمانم خیر.
منظورم این نیست که مشتری نداشته، خواننده نداشته، چون نسبتی با ادبیات ندارد. خواننده به عنوان کسی که در تولید معنا از اثر هنری یا کتاب با نویسنده مشارکت داشته باشد. ما در لیست پرفروش‌ها به آمار رجوع می‌کنیم. چیزی مثل

ادامه مطلب  

این خیییییییییییییییلی باحاله! حیح :)))  

فعالیتهای اجتماعی:
من به چند نفر احترام عمیق میذارم (روابطم هم الحمدلله باهاشون بد نیست)1- نلسون عزیزم(آقای ماندلا رو میگم) 2-همین نوح معاصری که گفتم 2.5-جناب آقای مهندس میر حسین موسوی نازنین 3- مبارز شجاع سید حسن نصرالله گلم 4- جناب آقای دکتر اکبر عالمی مجری/کارشناس برنامه های سینمایی سیما(مطمئنم همتون حداقل یه بار تو سیما دیدینشون)5-آقای حسین پاکدل نازنینم 6-خودم

کتب مورد علاقه:
1-"کودک،سرباز،دریا"نوشته ژرژ فون ویلیه با ترجمه خانم دلارا قهرمان(

ادامه مطلب  

به نقل از  

            
 
ایران با ۲۰۹ ورزشکار در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا
هادی رضایی، سرپرست کاروان ایران در سومین دوره بازی های پاراآسیایی، از پایان ثبت نام ورزشکاران برای حضور در این رقابت ها خبر داد و اسامی ورزشکاران اعزامی کشورمان در ۱۳ رشته ی ورزشی را اعلام کرد.به گزارش ایران سپید هادی رضایی،  سرپرست کاروان ایران در سومین دوره بازی های پاراآسیایی، به روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، اظهار کرد: در سومین دوره بازی های پاراآسیایی، ایران د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1